ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣ, MD, PhD, Clinical Hypertension Specialist
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστημονικό Έργο


Ανακοινώσεις - παρουσιάσεις σε Ελληνικά Ιατρικά Συνέδρια

 1.  Μούτσος Β, Χατζής Δ , Κτενάς Δ. Η ξηροστομία σαν ανεπιθύμητη ενέργεια των αντιυπερτασικών φαρμάκων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Αθήνα, 4 – 7 Οκτωβρίου 2000.
 2.  Μούτσος Β, Χατζής Δ. Η αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου στο οδοντιατρείο. 20ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 18 – 21 Οκτωβρίου 2000.
 3.  Μούτσος Β, Χατζής Δ, Καλησώρα Α. Παρενέργειες χορήγησης φαρμάκων με εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας Αθήνα, 16 – 20 Οκτωβρίου 2001.
 4.   Χατζής Δ, Τσιούφης Κ, Στουγιάννος Π, Βλασερός Ι, Τούσουλης Δ, Ζακόπουλος Ν, Σιρσελούδης Δ, Στεφανάδης Χ, καλλικάζαρος Ι. Non-dipping και διαστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση: προσέγγιση με ιστικό Doppler. 250 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα 17 – 20 Νοεμβρίου 2004.
 5.  Τσιούφης Κ, Βεζαλή Ε, Ναουμίδου Λ, Ταξιάρχου Ε, Χατζής Δ, Κατσή Β, Καλλικάζαρος Ι, Τούτουζας Π, Στεφανάδης Χ. Συνεισφορά των αυξημένων επιπέδων ουρικού οξέος στη βλάβη οργάνων – στόχων ασθενών με ιδιοπαθή υπέρταση. 250 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα 17 – 20 Νοεμβρίου 2004.
 6.  Ζαμπάρας Π, Τσιούφης Κ, Βασιλειάδου Κ, Μισόβουλος Π, Χατζής Δ, Ψαρός Θ, Λάλος Σ, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Η ιδιοπαθής αρτηριακή υπέρταση ως φλεγμονώδης νόσος: συσχέτιση της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης με παραμέτρους της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης. 250 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα 17 – 20 Νοεμβρίου 2004.
 7.  Θωμόπουλος Κ, Τσιούφης Κ, Αμφιλοχίου Α, Βασιλειάδου Κ, Χατζής Δ, Στουγιάννος Π, Παπαβασιλείου Μ, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας/υπόπνοιας ύπνου συσχετίζεται με υποκλινοκή φλεγμονή και αύξηση της αρτηριακής σκληρότητας σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρταση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Αθήνα 17-19 Μαρτίου 2005.
 8.  Θωμόπουλος Κ, Τσιούφης Κ, Αμφιλοχίου Α, Βασιλειάδου Κ, Χατζής Δ, Κακάβας Α, Παπαβασιλείου Μ, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Ο ανατέλλων ρόλος της υποκλινικής φλεγμονής σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρταση και σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας/υπόπνοιας ύπνου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Αθήνα 17-19 Μαρτίου 2005.
 9.  Δημητριάδης Κ, Τσιούφης Κ, Βασιλειάδου Κ, Χατζής Δ, Ταξιάρχου Ε, Τούτουζας Π, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Η μικροαλβουμινουρία συνοδεύεται από ελαττωμένα επίπεδα αντιπονεκτίνης και αυξημένες τιμές C-αντιδρώσας πρωτείνης σε άνδρες ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Αθήνα 17-19 Μαρτίου 2005.
 10.  Δημητριάδης Κ, Τσιούφης Κ, Στουγιάννος Π, Χατζής Δ, Ταξιάρχου Ε, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Συσχέτιση της απέκκρισης αλβουμίνης ούρων 24ώρου με τις μεταβολές της γεωμετρίας της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση και φυσιολογική μάζα αριστερής κοιλίας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Αθήνα 17-19 Μαρτίου 2005.
 11.  Δημητριάδης Κ, Τσιούφης Κ, Βασιλειάδου Κ, Χατζής Δ, Χαρτζουλάκης Γ, Τσιαχρής Δ, Τούτουζας Π, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Συσχέτιση της αυξημένης απέκκρισης αλβουμίνης ούρων με την αρτηριακή σκληρότητα και την υποκλινική φλεγμονή σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση. 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου 2005.
 12.  Χατζής Δ, Τσιούφης Κ, Στουγιάννος Π, Ταξιάρχου Ε, Χατζησταματίου Ε, Κακκάβας Α, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Διαστολική δυσλειτουργία και non-dipping status στα αρχικά στάδια της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης: η συνεισφορά της χρονικής διαφοράς μεταξύ έναρξης της διαμιτροειδικής ροής και εμφάνισης της πρώιμης διαστολικής ταχύτητας του ιστικού Doppler. 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου 2005.
 13.  Δημητριάδης Κ, Τσιούφης Κ, Τούτουζα Μ, Χατζής Δ, Τσιαχρής Δ, Χαρτζουλάκης Γ, Τούσουλης Δ, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Διαβαθμισμένη συσχέτιση της αρτηριακής σκληρότητας με δείκτες υποκλινικής φλεγμονής σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς. 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου 2005.
 14.  Δ.Χατζής, Κ.Τσιούφης, Ε.Ταξιάρχου, Α.Κακάβας, Χ.Κάτσαρης, Α.Μιχαηλίδης, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος. Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση στην άσκηση σχετίζεται με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς : μια ενδιαφέρουσα υπόθεση. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 15.  Δ.Χατζής, Κ.Τσιούφης, Ε.Ταξιάρχου, Α.Κακάβας, Κ.Δημητριάδης, Α.Μιχαηλίδης, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος. Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση κατά τη δοκιμασία κόπωσης συσχετίζεται με αυξημένη αορτική σκληρότητα : ενισχύοντας τον προγνωστικό ρόλο της ανόδου της συστολικής αρτηριακής πίεσης στη μέγιστη άσκηση. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 16.   Δ.Χατζής, Κ.Τσιούφης, Π.Μισόβουλος, Α.Κακάβας, Κ.Δημητριάδης, Δ.Τούσουλης, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος. Συνδέοντας τη νυκτερινή μείωση της αρτηριακής πίεσης με δείκτες φλεγμονώδους και ορμονικής ενεργοποίησης : ένα βήμα προς την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου της κιρκάδιας διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 17.  Δ.Χατζής, Κ.Τσιούφης, Ε.Ταξιάρχου, Ε.Βεζαλή, Χ.Κάτσαρης, Σ.Λάλος, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος. Ο ρόλος του 24ωρου αιμοδυναμικού φορτίου στην πρόκληση διαταραχών χάλασης της αριστερής κοιλίας στα πρώιμα στάδια της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης : μελέτη με ιστικό Doppler. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 18.  Κ. Θωμόπουλος, Κ. Τσιούφης, Α. Αμφιλοχίου, Δ. Χατζής, Χ. Κάτσαρης, Ε. Ταξιάρχου, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Διαστολική δυσλειτουργία, συγκεντρική αναδιαμόρφωση και αρτηριακή σκληρότητα : τρίπτυχο καρδιαγγειακής πρόγνωσης σε μέσης ηλικίας υπερτασικούς με σύνδρομο άπνοιας. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 19.  Ι. Σκιαδάς, Κ. Τσιούφης, Δ. Συρσελούδης, Μ. Σελιμά, Δ. Χατζής, Ε. Ταξιάρχου, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Φλεγμονώδεις, μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιατερότητες στην υπέρταση : το αιτιολογικό πλέγμα ή τα επακόλουθα της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2006.
 20.  Μ. Σελιμά, Κ. Τσιούφης, Δ. Χατζής, Ε. Ταξιάρχου, Π. Μισσόβουλος, Δ. Τούσουλης, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Συνδέοντας τη νυκτερινή μείωση της αρτηριακής πίεσης με δείκτες φλεγμονώδους και ορμονικής ενεργοποίησης : ένα βήμα προς την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου της κιρκάδιας διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη 1-3 Φεβρουαρίου 2007.
 21.  Δ. Χατζής, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Μ. Σελιμά, Ε. Ταξιάρχου, Ι. Βλασσερός, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Η επίδραση της κατανομής του λίπους επί της διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε υπερτασικούς ασθενείς ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας σώματος : συμπεράσματα από τη μελέτη 3H (Hippokration Hellenic Hypertension Study). 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25-27 Οκτωβρίου 2007.
 22.  Σ. Κουρούκλης, Δ. Χατζής, Μ. Κουτούζης, Δ. Κουτσογιώργης, Α. Μανώλης, Α. Κατσίβας, Ζ. Κυριακίδης. Ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός με C-PAP μειώνει την ανάγκη για διασωλήνωση σε ασθενείς με καρδιογενές οξύ πνευμονικό οίδημα που δεν ανταποκρίνονται άμεσα στα συνήθη θεραπευτικά μέτρα. 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25-27 Οκτωβρίου 2007.
 23.  Κ. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Δ. Χατζής, Κ. Θωμόπουλος, Δ. Τσιαχρής, Α. Μιχαηλίδης, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση στην κόπωση συσχετίζεται με αυξημένη απέκκριση αλβουμίνης ούρων και αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς : αναγνωρίζοντας μια κατάσταση διάχυτης αγγειακής δυσλειτουργίας. 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25-27 Οκτωβρίου 2007.
 24.  Ε. Ταξιάρχου, Κ. Τσιούφης, Δ. Χατζής, Δ. Τσιαχρής, Α. Κακκάβας, Π. Στουγιάννος, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Ηλικιακά σχετιζόμενες μεταβολές του αριστερού κόλπου και ορμονικών παραμέτρων σε ασθενείς με ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση. 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25-27 Οκτωβρίου 2007.
 25.  Δ. Συρσελούδης, Κ. Τσιούφης, Κ. Δημητριάδης, Δ. Χατζής, Α. Αγγελής, Ι. Γιατράκος, Ι. Καλλικάζαρος, Χ. Στεφανάδης. Η επίδραση των διαφορετικών κριτηρίων για τον ορισμό του dipping στην εκτιμώμενη φλεγμονώδη ενεργοποίηση σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρταση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα 3-6 Δεκεμβρίου 2008.
 26.  Ε. Ταξιάρχου, Κ. Τσιούφης, Δ. Χατζής, Μ. Σελιμά, Ι. Γιατράκος, Δ. Τούσουλης, Ε. Ανδρίκου, Χ. Στεφανάδης. Συσχέτιση μεταξύ δομικών και λειτουργικών παραμέτρων της αριστερής κοιλίας και του μεγέθους του αριστερού κόλπου στην αρτηριακή υπέρταση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα 3-6 Δεκεμβρίου 2008.
 27.  Κ. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Δ. Χατζής, Σ. Σιδερής, Μ. Σελιμά, Α. Μήλιου, Δ. τούσουλης, Χ. Στεφανάδης. Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση στην κόπωση συνοδεύεται από υποαντιπονεκτιναιμία, αυξημένη αλβουμινουρία και ADMA σε υπερτασικούς ασθενείς. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα 3-6 Δεκεμβρίου 2008.
 28.  Χατζής Δ, Τσιούφης Κ, Στουγιάννος Π, Βλασερός Ι, Τούσουλης Δ, Ζακόπουλος Ν, Τούτουζας Π, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Non-dipping και διαστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση: προσέγγιση με ιστικό Doppler. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Αθήνα 17-19 Μαρτίου 2005.
 29.  Χατζής Δ, Τσιούφης Κ, Στουγιάννος Π, Βλασερός Ι, Χατζησταματίου Β, Τούτουζας Π, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Η αυξημένη αορτική σκληρότητα σχετίζεται με τη διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας στα πρώιμα στάδια της ιδιοπαθούς υπέρτασης: προσέγγιση με ιστικό Doppler. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Αθήνα 17-19 Μαρτίου 2005.
 30.  Χατζής Δ , Τσιούφης Κ, Κακκάβας Α, Δημητριάδης Κ, Χατζησταματίου Ε, Βεζαλή Ε, Στεφανάδης Χ, Καλλικάζαρος Ι. Συσχέτιση της αορτικής σκληρότητας με τη διαστολική δυσλειτουργία σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς με φυσιολογική μάζα αριστερής κοιλίας: προσέγγιση με ιστικό Doppler. 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου 2005.
 31.  Δ.Χατζής , Κ.Τσιούφης, Ε.Ταξιάρχου, Α.Κακάβας, Ι. Σκιαδάς, Κ. Θωμόπουλος, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος. Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση στην άσκηση σχετίζεται με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς : μια ενδιαφέρουσα υπόθεση. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη 1-3 Φεβρουαρίου 2007.
 32.  Α. Γκάτσης, Δ. Χατζής , Α. Γερασίμου, Γ. Θεοδωράκης. Acute and long term results of unprotected left main stenting using drug eluting stents. 31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 22 – 24 Οκτωβρίου 2010.
 33.  Α. Γκάτσης, Δ. Χατζής, Α. Γερασίμου, Γ. Θεοδωράκης. Safety of drug eluting stents and long term dual antiplatelet therapy in the elderly patients. 31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 22 – 24 Οκτωβρίου 2010.


Ανακοινώσεις - παρουσιάσεις σε Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια

 1.  C. Tsioufis, K. Tzioumis, A. Hatziyanni, K. Dimitriadis, E. Taxiarchou,D. Chatzis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros, P. Toutouzas. The estrogen – induced alterations in arterial stiffness are independent of the non-dipping status but attenuated by progesterone in hypertensive postmenopausal women. 53rd Annual Scientific Session of the American College of Cardiology. New Orleans, Louisiana, March 7 – 10, 2004.
 2.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, M. Toutouza, D. Chatzis, E. Taxiarchou, E. Triantafillidi, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Augmented plasma levels of C – reactive protein in untreated essential hypertensive patients. 14th European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13 – 17, 2004.
 3.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, M. Toutouza, D. Chatzis, E. Taxiarchou, C. Vasiliadi, I. Vlasseros, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Non – dipping status is not correlated with plasma levels of high sensitivity C – reactive protein in untreated essential hypertensive patients. 14th European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13 – 17, 2004.
 4.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, M. Toutouza, D. Chatzis, C. Vasiliadou, E. Triantafillidi, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Microalbuminuria is closely associated with increased plasma levels of C – reactive protein in untreated essential hypertensive patients. 14th European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13 – 17, 2004.
 5.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, D. Chatzis, M. Toutouza, P. Stougianos, I. Vlasseros, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Microalbuminuria is closely associated with increased plasma levels of C-reactive protein in untreated essential hypertensive subjects. European Society of Cardiology Congress 2004, Munich, Germany, 28 August – 1 September.
 6.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, M. Toutouza, P. Missovoulos, D. Chatzis, S. Lalos, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Subclinical inflammation and early renal dysfunction : a graded relationship between C-reactive protein and urinary albumin excretion rate in essential hypertensive subjects. European Society of Cardiology Congress 2004, Munich, Germany, 28 August – 1 September.
 7.  D. Chatzis, C. Tsioufis, K. Dimitriadis, P. Stougiannos, P. Missovoulos, I. Vlasseros, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Unfavorable alterations of left ventricular geometry are associated with increased levels of inflammatory markers in essential hypertensive patients with normal left ventricular mass. Euroecho 8, Athens, Greece, December 1-4, 2004.
 8.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, P. Stougiannos, I. Vlasseros, E. Triantafillidi, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Adverse left ventricular geometric pattern is accompanied by increased levels of urinary albumin excretion in essential hypertensive patients without left ventricular hypertrophy. Euroecho 8, Athens, Greece, December 1-4, 2004.
 9.  Ioannis Skiadas, Konstantinos Tsioufis, Dimitris Chatzis, Kyriakos Dimitriadis, Apostolis Kakavas, Alexandros Katsimichas, Ioannis Vlasseros, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. The role of humoral, inflammatory and arterial elasticity status in hypertensive subjects with paroxysmal atrial fibrillation: chasing etiological bonds in a vicious circle. 54th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Orlando, Florida , March 6-9, 2005.
 10.  Costas Thomopoulos, Konstantinos Tsioufis, Anastasia Amfilochiou, Carmen Vasiliadou, Dimitris Chatzis, Apostolis Kakavas, Maria Papavasiliou, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. The Obstructive Sleep Apnea Syndrome in essential hypertensive subjects identifies a state of subclinical inflammatory processes and arterial stiffening. 54th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Orlando, Florida , March 6-9, 2005.
 11.  Costas Thomopoulos, Konstantinos Tsioufis, Anastasia Amfilochiou, Dimitris Chatzis, Pavlos Stougiannos, Apostolis Kakavas, Dimitris Tousoulis, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. Obstructive Sleep Apnea is accompanied by more pronounced impairment of aortic elastic properties in untreated newly diagnosed essential hypertensive patients. 54th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Orlando, Florida, March 6-9, 2005
 12.  Costas Thomopoulos, Konstantinos Tsioufis, Anastasia Amfilochiou, Carmen Vasiliadou, Dimitris Chatzis, Apostolis Kakavas, Maria Papavasiliou, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. The emerging role of subclinical inflammation in essential hypertensive subjects with Obstructive Sleep Apnea Syndrome: a working hypothesis. 54th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Orlando, Florida, March 6-9, 2005
 13.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, P. Stougiannos, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Early renal dysfunction is associated with hypoadiponectinemia and subclinical inflammation in essential hypertensive subjects. 20th Annual Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, San Francisco, California, May 14-18, 2005.
 14.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, K. Vasiliadou, D. Chatzis, G. Chartzoulakis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Early renal dysfunction and diverse cascades of subclinical inflammation in essential hypertension: associations with C-reactive protein, interleukin-18 and soluble CD-40 ligand. 20th Annual Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, San Francisco, California, May 14-18, 2005.
 15.  D. Chatzis, C. Tsioufis, K. Dimitriadis, A. Kakavas, E. Taxiarchou, P. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Increased aortic stiffness is accompanied by left ventricular diastolic dysfunction in newly diagnosed hypertensives without left ventricular hypertrophy. 20th Annual Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, San Francisco, California, May 14-18, 2005.
 16.  D. Chatzis, C. Tsioufis, K. Dimitriadis, P. Stougiannos, G. Chartzoulakis, P. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Association of aortic stiffness with brain natriuretic peptide plasma levels in the early course of essential hypertension. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 17.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, C. Vasiliadou, D. Chatzis, E. Taxiarchou, E. Vezali, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Microalbuminuria is accompanied by decreased adiponectin and augmented C-reactive protein levels in male essential hypertensive subjects. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 18.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, P. Stougiannos, A. Kakkavas, A. Mariolis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Diverse associations of microalbuminuria with C-reactive protein and soluble CD-40 ligand in male essential hypertensive subjects. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 19.  P. Stougiannos, C. Tsioufis, M. Toutouza, D. Chatzis, E. Taxiarchou, I. Vlasseros, A. Kakkavas, P. Missovoulos, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Left ventricular concentric remodelling is accompanied by augmented levels of inflammatory markers in essential hypertensive patients: an intriguing link. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 20.  C. Lambropoulos, C. Tsioufis, G. Chartzoulakis, K. Dimitriadis, D. Chatzis, E. Taxiarchou, P. Stougiannos, A. Kakkavas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Metabolic syndrome defined by the ATP III: the effect of its different components on target organ damage in untreated essential hypertensive patients. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 21.  G. Chartzoulakis, C. Tsioufis, C. Lambropoulos, K. Dimitriadis, D. Chatzis, P. Stougiannos, E. Chatzistamatiou, S. Lalos, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Diverse effects of the different components of metabolic syndrome defined by the ATP III on the prevalence of left ventricular hypertrophy and microalbuminuria in hypertensive patients. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 22.  C. Thomopoulos, C. Tsioufis, A. Amfilochiou, D. Chatzis, P. Stougiannos, A. Kakavas, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Obstructive Sleep Apnea is accompanied by more pronounced arterial stiffening in untreated newly diagnosed essential hypertensive patients. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 23.  D. Chatzis, C. Tsioufis, K. Dimitriadis, E. Taxiarchou, V. Chatzistamatiou, P. Missovoulos, A. Kakkavas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Relationship between dipping status and aortic stiffness in the early stages of essential hypertension. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 24.  D. Chatzis, C. Tsioufis, P. Stougiannos, A. Kakkavas, I. Vlasseros, K. Dimitriadis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Left ventricular diastolic dysfunction assessed by pulsed TDI is accompanied by increased aortic stiffness in the early stages of essential hypertension. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 25.  E. Vezali, C. Tsioufis, G. Chartzoulakis, L. Naoumidou, D. Chatzis, P. Stougiannos, I. Vlasseros, S. Lalos, A. Moulakakis, P. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Thyroid disease in essential hypertensive subjects: effect on target organ damage. 15th European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
 26.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Toutouza, E. Taxiarchou, G. Chartzoulakis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Graded relationship between adiponectin levels and arterial stiffness in newly diagnosed essential hypertensive subjects: a promising marker of diffuse atherosclerosis? European Society of Cardiology Congress 2005, Stockholm – Sweden, September 3-7, 2005.
 27.  I. Skiadas, C. Tsioufis, D. Chatzis, P. Stougiannos, E. Taxiarchou, G. Chartzoulakis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. The BNP in the crossroads of mechanical and humoral signaling: the paradigm of paroxysmal atrial fibrillation in hypertensive subjects. European Society of Cardiology Congress 2005, Stockholm – Sweden, September 3-7, 2005.
 28.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Toutouza, V. Chatzistamatiou, K. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Left ventricular hypertrophy is accompanied by a state of increased inflammatory process and arterial stiffness in essential hypertensive subjects: a novel insight to target organ damage. European Society of Cardiology Congress 2005, Stockholm – Sweden, September 3-7, 2005.
 29.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, K. Vasiliadou, D. Chatzis, E. Taxiarchou, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Microalbuminuria is accompanied by hypoadiponectinemia and augmented C-reactive protein levels in male essential hypertensive subjects. European Society of Cardiology Congress 2005, Stockholm – Sweden, September 3-7, 2005.
 30.  D. Chatzis, C. Tsioufis, E. Taxiarchou, E. Vezali, G. Chartzoulakis, I. Vlasseros, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. The effects of non-dipping status on the time interval between onset of mitral inflow and onset of early tissue Doppler imaging diastolic velocity: a step toward increasing our insight in diastole. American Heart Association Scientific Sessions 2005, November 13 – 16, Dallas, Texas.
 31.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, E. Chatzistamatiou, A. Kakkavas, P. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Graded association between plasma levels of diverse inflammatory markers and arterial stiffness in newly diagnosed essential hypertensive subjects: linking subclinical inflammation with vascular dysfunction. American Heart Association Scientific Sessions 2005, November 13 – 16, Dallas, Texas.
 32.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, E.Taxiarchou, A. Kakkavas, P. Missovoulos, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. C-Reactive Protein plasma levels are gradually associated with adiponectin and arterial stiffness in newly diagnosed essential hypertensive patients: an unifying approach to diffuse atherosclerosis. American Heart Association Scientific Sessions 2005, November 13 – 16, Dallas, Texas.
 33.  P. Stougiannos, C. Tsioufis, D. Chatzis, E. Taxiarchou, I. Vlasseros, P. Missovoulos, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Relation of left ventricular concentric remodeling to subclinical systemic inflammation in patients with essential hypertension. American Heart Association Scientific Sessions 2005, November 13 – 16, Dallas, Texas.
 34.  V. Chatzistamatiou, C. Tsioufis, E. Taxiarchou, P. Stougiannos, D. Chatzis, K. Dimitriadis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Relationship between left ventricular structural and functional alterations and left atrial size in essential hypertensive subjects. Euroecho 9, December 8 – 10, 2005, Florence, Italy.
 35.  V. Chatzistamatiou, C. Tsioufis, D. Chatzis, I. Vlasseros, E. Taxiarchou, I. Skiadas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. The effects of non-dipping status on the tome interval between onset of mitral inflow and onset of early tissue Doppler imaging diastolic velocity: a step toward increasing our insight in diastole. Euroecho 9, December 8 – 10, 2005, Florence, Italy.
 36.  Dimitris Chatzis, Costas Tsioufis, Efstathios Taxiarchou, Christos Katsaris, Elena Vezali, Apostolis Kakkavas, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. The haemodynamic and humoral mediators of left ventricular diastolic dysfunction in essential hypertension: A Tissue Doppler Imaging study. 55th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Atlanta, March 11-14, 2006
 37.  Kyriakos Dimitriadis, Costas Tsioufis, Dimitris Chatzis, Giorgos Chartzoulakis, Carmen Vasiliadou, Dimitris Tousoulis, Pavlos Toutouzas, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. Non-dipping status is accompanied by hypoadiponectinemia and arterial stiffening in essential hypertensive subjects: a link to subclinical atherosclerotic processes. 55th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Atlanta, March 11-14, 2006
 38.  Efstathios Taxiarchou, Costas Tsioufis, Pavlos Stougiannos, Dimitris Chatzis, Apostolis Kakkavas, Vagelis Chatzistamatiou, Christodoulos stefanadis, Ioannis Kallikazaros. Relation of left atrial enlargement to various haemodynamic and humoral parameters in patients with essential hypertension. 55th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Atlanta, March 11-14, 2006
 39.  Dimitris Chatzis, Costas Tsioufis, Efstathios Taxiarchou, Ioannis Skiadas, Dimitris Sirseloudis, Christos Katsaris, Christodoulos Stefanadis, Ioannis Kallikazaros. Homocysteine plasma levels are associated with left ventricular diastolic dysfunction in essential hypertensive subjects: a Tissue Doppler Imaging approach. 21th Annual Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, New York City, New York, May 16-20, 2006.
 40.  I. Skiadas, C. Tsioufis, K. Dimitriadis, K. Thomopoulos, D. Chatzis, P. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Structural and functional triggers of paroxysmal atrial fibrillation in hypertensives. 16th European Meeting on Hypertension. Madrid, Spain, June 12-15, 2006.
 41.  D. Chatzis, C. Tsioufis, E. Taxiarchou, K. Dimitriadis, D. Sirseloudis, E. Vezali, C. stefanadis, I. Kallikazaros. Linking brain natriuretic peptide with the early renal dysfunction of essential hypertensive subjects: a working hypothesis. 16th European Meeting on Hypertension. Madrid, Spain, June 12-15, 2006.
 42.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, E. Taxiarchou, P. Pavlidis, S. Lalos, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Low-grade inflammation, arterial stiffness and thrombosis/fibrinolysis system: interrelationships with masked, white-coat and sustained hypertension. European Society of Cardiology Congress 2006, Barcelona-Spain, September 2-6, 2006.
 43.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, D. Chatzis, G. Chartzoulakis, S. Lalos, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Relationship between pregnancy-associated plasma protein A levels and urinary albumin excretion rate: a new pathway linking atherosclerotic processes with microalbuminuria in essential hypertension. European Society of Cardiology Congress 2006, Barcelona-Spain, September 2-6, 2006.
 44.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, E. Taxiarchou, D. Chatzis, G. Chartzoulakis, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. C-reactive protein levels are gradually associated with adiponectin and arterial stiffness in newly diagnosed untreated essential hypertensive subjects: an unifying approach to atherosclerosis. European Society of Cardiology Congress 2006, Barcelona-Spain, September 2-6, 2006.
 45.  E. Taxiarchou, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Selima, K. Giannakopoulos, A. Kakkavas, E. Tsiamis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Similar unfavourable effects of diabetes mellitus and metabolic syndrome on hypertensive target organ damage. Data from the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) Study. 56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Louisiana, March 24-27, 2007.
 46.  E. Taxiarchou, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Selima, K. Giannakopoulos, A. Kakkavas, E. Tsiamis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Association of left atrium volume with aortic stiffness and neurohumoral factors in the early stages of essential hypertension. 56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Louisiana, March 24-27, 2007.
 47.  D. Chatzis, C. Tsioufis, A. Kakkavas, A. Katsimichas, I. Vlasseros, E. Tsiamis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Excessive inotropic response during exercise testing is associated with left ventricular diastolic dysfunction detected by TDI: understanding the prognostic role of blood pressure elevation at peak exercise in hypertensives. 56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Louisiana, March 24-27, 2007.
 48.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, D. Chatzis, I. Skiadas, E. Vezali, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Pregnancy-associated plasma protein-A levels are related to urinary albumin excretion rate: a novel pathway linking atherosclerotic processes with microalbuminuria in essential hypertension. 56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Louisiana, March 24-27, 2007.
 49.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, C. Thomopoulos, D. Chatzis, C. Vasiliadou, D. Syrogiannidis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Low-grade inflammation and hypoadiponectinemia have an additive detrimental effect on aortic stiffness in essential hypertensive patients: a “double-edged sword”of vascular damage. 56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Louisiana, March 24-27, 2007.
 50.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, D. Chatzis, E. Vezali, C. Michas, K. Giannakopoulos, T. Psarros, E. Tsiamis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Cross-sectional relationships of urinary albumin excretion with arterial stiffness and left ventricular mass in essential hypertensive subjects: data from the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) Study. 56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Louisiana, March 24-27, 2007.
 51.  D. Chatzis, C. Tsioufis, E. Taxiarchou, A. Kakkavas, D. Tsiachris, A. Michaelides, C. Stefanadis, I. Kallikazaros Excessive inotropic response is an independent predictor of left ventricular diastolic dysfunction in newly diagnosed essential hypertension: a Tissue Doppler Imaging approach. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 52.  D. Chatzis, C. Tsioufis, D. Tsiachris, K. Giannakopoulos, C. Thomopoulos, P. Missovoulos, P. Pavlidis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Fat repartition related effects on arterial elastic properties beyond body mass index levels: insights from the Hippokration Hellenic Hypertension Study (3H Study). European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 53.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Selima, D. Tsiachris, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Reappraisal of the role of uric acid in essential hypertension: interrelationships with low-grade inflammation, adiponectin and arterial stiffness. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 54.  D. Chatzis, C. Tsioufis, P. Pavlidis, E. Taxiarchou, D. Tsiachris, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Brain natriuretic peptide and early cardiovascular adaptations in essential hypertension. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 55.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, E. Taxiarchou, D. Chatzis, E. Vezali, A. Kakkavas, C. Mihas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros Prevalence and correlates of microalbuminuria in essential hypertensive subjects: insights from the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) study. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 56.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, I. Skiadas, D. Antonatos, S. Lalos, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Essential hypertensive subjects with exaggerated blood pressure response during treadmill test are characterized by accelerated arterial stiffening and augmented asymmetric dimethylarginine levels. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 57.  D. Tsiachris, C. Tsioufis, D. Chatzis, E. Taxiarchou, M. Selima, E. Vezali, I. Skiadas, G. Chartzoulakis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Overweight status identifies the cut-off point of unfavorable structural and functional cardiac adaptations in hypertensives. Insights from the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) study. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 58.  D. Chatzis, C. Tsioufis, D. Tsiachris, K. Dimitriadis, M. Selima, E. Vezali, S. Lalos, A. Kakkavas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros The synergistic effect of hyperuricemia on metabolic syndrome related cardiac adaptations: insights from the Hippokration Hellenic Hypertension Study (3H Study). European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 59.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, C. Thomopoulos, D. Chatzis, D. Tousoulis, P. Toutouzas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros Differential effects of sustained, white-coat and masked hypertension on C-reactive protein, adiponectin and arterial stiffening: linking blood pressure status to diffuse atherosclerosis. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 60.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Selima, D. Tsiachris, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Reappraisal of the role of uric acid in essential hypertension: interrelationships with low-grade inflammation, adiponectin and arterial stiffness. European Society of Cardiology Congress 2007, September 1-5 2007, Vienna, Austria.
 61.  C. Tsioufis, K. Dimitriadis, D. Chatzis, D. Tsiachris, K. Vasiliadou, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Uric acid revisited: interelationships with low-grade inflammation, adiponectin and arterial stiffness in essential hypertension. American Heart Association Scientific Sessions 2007, November 4-7, Orlando, Florida, USA.
 62.  E. Vezali, C. Tsioufis, E. Taxiarchou, P. Stougiannos, D. Chatzis, C. Mihas, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Adverse effect of new-onset diabetes mellitus on cardiovascular events: a 6 year prospective study in a cohort of 1446 Greek hypertensives. American Heart Association Scientific Sessions 2007, November 4-7, Orlando, Florida, USA.
 63.  D. Chatzis, C. Tsioufis, D. Tsiachris, E. Taxiarchou, M. Selima, D. Tousoulis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Exploring the links between left ventricular diastolic dysfunction and reduced exercise tolerance in newly diagnosed essential hypertension: a Tissue Doppler Imaging approach. 57th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Chicago, Illinois, March 29 – April 1, 2008.
 64.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, C. Thomopoulos, D. Tsiachris, A. Gennadi, D. Chatzis, C. Stefanadis, I.Kallikazaros. Interrelationships of arterial stiffness with assymetric dimethylarginine, endothelin-1 and adiponectin in essential hypertension. 57th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Chicago, Illinois, March 29 – April 1, 2008.
 65.  D. Chatzis, C. Tsioufis, D. Tsiachris, E. Taxiarchou, C. Thomopoulos, P.Pavlidis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Visceral fat related adverse effects on arterial elastic properties beyond body mass index levels: insights from the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) Study. 57th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Chicago, Illinois, March 29 – April 1, 2008.
 66.  C. Tsioufis, D. Tsiachris, D. Chatzis, K. Dimitriadis, E. Taxiarchou, C. Thomopoulos, M. Selima, D. Syrseloudis, C. Stefanadis, I. Kallikazaros. Evidence for no global effect of metabolic syndrome per se on early hypertensive sequelae. Insights from the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) Study. 57th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Chicago, Illinois, March 29 – April 1, 2008.
 67.  C. Thomopoulos, C. Tsioufis, D. Chatzis, E. Andrikou, V. Tzamou, T. Makris, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. The relationships of ambulatory arterial stiffness index with pulse wave velocity in hypertensives: focus on the superiority of nighttime haemodynamics. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 68.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Tsiachris, D. Chatzis, M. Riga, Z. Kyriakidis, I. Kallikazaros, C. Stefanadis Large artery stiffness as an indicator of renal function in essential hypertension: the Hippokration Hellenic Hypertension (3H) study. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 69.  E. Vezali, C. Tsioufis, K. Dimitriadis, M. Selima, C. Mihas, D. Chatzis, A. Moulakakis, C. Stefanadis. Redefining the cardiovascular impact of new-onset diabetes mellitus in essential hypertension: experience of a 6 year follow-up. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 70.  E. Taxiarchou, C. Tsioufis, D. Chatzis, A. Kakkavas, E. Tzamou, M. Selima, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. Circadian blood pressure variation and left atrium size in the early stages of essential hypertension: the role of pulse pressure and nocturnal blood pressure fall. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 71.  D. Tsiachris, C. Tsioufis, D. Chatzis, A. Michaelides, S. Lalos, E. Tsiamis, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. Interrelationships of impaired exercise tolerance, aortic dilatation and diastolic dysfunction in newly diagnosed hypertension. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 72.  E. Taxiarchou, C. Tsioufis, D. Chatzis, M. Selima, A. Kasiakogias, D. Tousoulis, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. Structural and functional determinants of left atrial volume in essential hypertension. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 73.  E. Taxiarchou, C. Tsioufis, D. Chatzis, K. Toutouzas, D. Tousoulis, S. Lalos, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. A continuum from the periphery to the forgotten left atrial cavity. Data from the Hippocration Hellenic Hypertension study (3H). European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 74.  D. Tsiachris, C. Tsioufis, D. Chatzis, A. Michaelides, S. Lalos, E. Tsiamis, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. Interrelationships of impaired exercise tolerance, aortic dilatation and diastolic dysfunction in newly diagnosed hypertension. European Society of Cardiology Congress 2008, August 30th – September 3d 2008, Munich, Germany.
 75.  D. Tsiachris, C. Tsioufis, D. Chatzis, D. Syrseloudis, E. Stefanadi, P. Tolis, A. Michaelidis, I. Kallikazaros, C. Stefanadis. Unfavourable impact of metabolic syndrome on exercise physiology in the early stages of essential hypertension. Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics X, October 9-10 2009, Athens, Greece.
 76.  K. Dimitriadis, C. Tsioufis, D. Syrseloudis, C. Thomopoulos, D. Chatzis, E. Tsiamis, E. Andrikou, D. Tousoulis, A. Michaelidis, C. Stefanadis. Hypertensives with an exaggerated exercise blood pressure response are characterized by arterial stiffening, augmented asymmetric dimethylarginine and osteopontin levels. Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics X, October 9-10 2009, Athens, Greece.


Επιστημονικά Βιβλία

 1.  Συνεργάτης έκδοσης του βιβλίου με τίτλο « Συγκοπή » Αθανάσιος Γ. Μανώλης, Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2005.
 2.  Manolis AG, Chatzis D. Pacemaker algorithms for the treatment of atrial fibrillation: are they really useful? In: Adornato E (ed): Cardiac Rhythm Control in 2004, Edizioni Luigi Pozzi 2004, Rome, pp:133-139.
 3.  Επιμέλεια κεφαλαίων του βιβλίου «Εγχειρίδιο Καρδιολογίας» Π. Τούτουζας, Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2006.


Βραβευμένες ερευνητικές εργασίες

 1.  Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης. Επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου στις σχετιζόμενες με την υπέρταση βλάβες οργάνων – στόχων. Δ. Τσιαχρής, Κ. Τσιούφης, Γ. Χαρτζουλάκης, Κ. Δημητριάδης, Δ. Χατζής, Ε. Ταξιάρχου, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος. Ετήσιο σεμινάριο των ομάδων εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας – Ομάδα εργασίας Υπέρτασης και Καρδιάς, Θεσσαλονίκη, 7 – 9 /02/07.
 2.  3ο Βραβείο καλύτερης εργασίας. Η υπερτασική απάντηση στην άσκηση συνδέεται με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας στα πρώιμα στάδια της ιδιοπαθούς υπέρτασης: προσέγγιση μέσω ιστικής Doppler απεικόνισης. Δημήτρης Χατζής, Κώστας Τσιούφης, Δημήτρης Τσιαχρής, Ευστάθιος Ταξιάρχου, Μαρία Σελιμά, Απόστολος Κακκάβας, Ζήνων Κυριακίδης, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Ιωάννης Καλλικάζαρος. 2ο Συνέδριο κλινικών καρδιαγειακών παθήσεων της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας, Αθήνα 31/05 – 2/06/07


Μέλος Επιστημονικών οργανισμών

 • Μέλος της Ευρωπαiκής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • Mέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεμβατικής Καρδιολογίας (European Association of Percutaneous Coronary Interventions – EAPCI) (ESCID 179585)
 • Mέλος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας
 • Eπιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας