ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣ, MD, PhD, Clinical Hypertension Specialist
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστημονικό Έργο

Λίστα δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά.